hoveniersacademie info hoveniersacademie mail hoveniersacademie pdf hoveniersacademie workshops hoveniersacademie workshop

Curriculum Vitae

Persoonlijk profiel

Met kennis, kunde en plezier mezelf zo inzetten dat er een prettige en constructieve samenwerking ontstaat. Een open en vertrouwd aanvoelende sfeer creëren waarin mensen zich gerespecteerd weten om wie ze zijn. Met positieve aandacht voor hetgeen ze doen en willen bereiken. Een scherpe waarnemer die kritisch analyseert, snel schakelt, lateraal denkt en creatief is in het bedenken en verwoorden van concepten, strategieën en mogelijkheden. Verras dikwijls met originele ideeën en soms onorthodoxe oplossingen.

Van nature ondernemend en beschikkend over vijfendertig jaar ervaring in het genereren van marktgerichte ideeën en initiatieven. Markten inschatten op kansen, bedreigingen en zakelijke mogelijkheden vormt een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Hiervoor concepten bedenken, vertalen in diensten en producten, deze projectmatig initiëren, organiseren en introduceren beschouw ik als een van de leukste aspecten van het ondernemen.

Projectmatig organiseren en managen betekent activiteiten voorzien van realistische schattingen inzake de benodigde inzet (arbeid, materiaal, materieel en financiële middelen). Waarbij ik van jongs af aan vertrouwd ben met het aansturen van mensen op verantwoordelijkheden en resultaten. Het is leuk om mensen deelgenoot te maken van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Anderen zo te betrekken dat zij gemotiveerd raken en hun betrokkenheid verbinden met collega's, het project, bedrijf én de gewenste resultaten.

Inzetten op samenwerking, waarbij het mijn rol is om mensen te faciliteren, met aandacht, kennis en informatie. Iedereen te stimuleren om zelf actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzet, die van collega's en ten dienste van klanten het beste uit zichzelf in te zetten om op een plezierige wijze met elkaar de gewenste resultaten te bewerkstelligen.

 

Ervaringen en resultaten van opdrachten

Gemeenten

Onderzoek en advisering in opdracht van bestuur en management bij uiteenlopende vernieuwingen in organisatie, dienstverlening en producten bij diverse gemeentelijke diensten Openbare Werken. Privatiseren, uitbesteden of zelf doen, efficiencyverbeteringen, samenvoeging van diensten en afdelingen, inkoopprocedures, integriteitsonderzoeken, verzelfstandigen van afdelingen, interdisciplinaire samenwerking, implementatie van wijk- en buurtgericht werken, begeleiden van reorganisaties en inrichten werkprocessen bij nieuw geformeerde afdelingen en diensten. Opdrachten uitgevoerd voor diverse stadsdelen Amsterdam, Dienst Stadsbeheer Den Haag, Beheer Bijzondere Objecten Utrecht, Gemeente Weesp, Winsum, Enkhuizen.

Interim management bij verzelfstandiging ingenieursbureau, samenvoeging van verschillende vak-disciplines, vernieuwing en modernisering afdeling beheer.
Opleiden, coachen en trainen van leidinggevenden en stafmedewerkers. Vanaf de directie, afdelingsmanagers, stafmedewerkers, projectleiders en de medewerkers op de werkvloer Ontwikkelen, organiseren en begeleiden van werkconferenties, managementcursussen, zakelijke bedrijfsvoering, communicatietrainingen, klantgericht werken, RAW-bestek-schrijven, projectmanagement, calculeren en werkvoorbereiding, directievoering, maatwerk-opleiden op de werkplek, individuele leertrajecten en coaching. In totaal circa 110 gemeenten.

Bedrijfsleven

Advisering bij verbetering bedrijfsresultaten, saneren niet-rendabele bedrijfsonderdelen, bedrijfsovernames, fusies, reorganisaties, uitbreidingen, ontwikkelen marktstrategieën en dienstverleningsconcepten, ontwikkelen en marktintroductie van nieuwe diensten en producten, opzetten van nieuwe bedrijven, stafafdelingen, procesmanagement, productieplanning en registratie, logistiek, project-management, project- en bedrijfsadministraties, automatiseringsprojecten, systemen voor management-rapportage, audits.

Interim-management bij opzet nieuw bedrijfsonderdeel aannemingsbedrijf.
Opleiden, coachen en trainen van leidinggevenden en stafmedewerkers. Vanaf de directie, afdelingsmanagers, stafmedewerkers, projectleiders en de medewerkers op de werkvloer Ontwikkelen, organiseren en begeleiden van werkconferenties, managementcursussen, zakelijke bedrijfsvoering, communicatietrainingen, RAW-bestekschrijven, projectmanagement, calculeren en werkvoorbereiding, directievoering, maatwerk-opleiden op de werkplek, individuele leertrajecten en coaching. Circa 900 bedrijven.

meer lezen

Curriculum Vitae

Joost van Dijk is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie van bedrijven werkzaam in de inrichting en beheer van openbare ruimte en infrastructuur. Als adviseur, opleider en interim-manager beschikt hij over een brede ervaring in het organiseren van bedrijven en projecten. Vanaf het initiëren en ontwikkelen van ideeën en plannen tot en met het realiseren, beheren, onderhouden en renoveren. Als geen ander is hij in staat om samen te werken met technisch geschoolde medewerkers. Ieder op passende wijze aan te spreken op hun intrinsieke motivatie en hen deelgenoot te maken van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Inmiddels is hij 35 jaar directeur-eigenaar van Groene Technieken en sinds 2012 van de HoveniersAcademie.

Wie zijn de cursisten directievoeren?

De cursus Directievoeren is in het voorjaar van 2008 ontwikkeld en vanaf dat moment via www.groenetechnieken.nl aangeboden. In september 2008 startte de eerste aflevering. In opdracht van de RET, het openbaar vervoerbedrijf in de regio Rotterdam, verzorgde Groene Technieken BV een maatwerkaflevering voor de directievoerders, toezichthouders en werkvoorbereiders van de afdelingen Beheer & Ontwikkeling en Onderhoud Infrastructuur.